Přeskočit na hlavní obsah

MDDr. Iveta Shorná

lékařka

Vzdělání:

Masarykova univerzita v Brně, obor Zubní lékařství

MDDr. Iveta Shorná vystudovala Zubní lékařství na LF Masarykovy univerzity v Brně, kde promovala v roce 2018. Již za studií prohlubovala své znalosti a dovednosti v oboru účastí na celé řadě stáží, kurzů a kongresů nejen v ČR, ale i v Lichtenštejnsku, Polsku či Belgii; zahraniční zkušenosti dále získala v roce 2016, kdy po dobu dvou měsíců pracovala v Diane McAlister Dental Surgery (Belfast, Northern Ireland).

V průběhu studií se v pozici National Scientific Officer pro SSS ČR po čtyři roky věnovala koordinování stáží a vědeckého programu studentů v rámci sdružení, stejně tak začala klást důraz na prevenci - rovněž čtyři roky nejen školila zejména děti předškolního a školního věku v oblasti dentální hygieny v rámci preventivního programu Dental Prevention, ale působila i jako jeho koordinátor pro brněnskou fakultu.

V roce 2015 promovala na Ekonomicko-správní fakultě stejné univerzity, ve své bakalářské práci se věnovala financování zubní péče v ČR.

Mezi výjimečné profesní i životní zkušenosti bezpochyby řadí účast na International Dental Volunteer Convoy v Súdánu, pořádaný University of Khartoum v oblasti Sinnar. 

Po dokončení studií absolvovala další dvouměsíční stáž, tentokráte v italském Varese (Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Ospedale Filippo del Ponte, Dipartimenti di medicina e chirurgia, Universita degli Studi dell’Insubria - vedl Davide Farronato), po které se stala součástí týmu stomatologického centra Onedent. 

Ocenění

Objednejte se ke konzultaci